1. Εισαγωγή

Το SchoolBusAlert είναι μία υπηρεσία που προσφέρει δυνατότητα οργάνωσης και διαχείρισης των σχολικών διαδρομών των μαθητών καθώς και την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την τρέχουσα τοποθεσία του σχολικού λεωφορείου και για την εκτιμώμενη ώρα άφιξης των παιδιών τους.

Η υπηρεσία SchoolBusAlert παρέχεται από την εταιρεία M-STAT AE, πρωτοπόρο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (value adding services) στην Ελλάδα, με πλούσια δραστηριότητα στο χώρο του κινητού επιχειρείν (mobile business).

Στοιχεία επικοινωνίας
Μ-STAT Α.Ε.
Παροχή & Παραγωγή Λογισμικού & Επικοινωνιών
Ηροδότου 6, Αθήνα
106 75, Ελλάδα
ΑΦΜ: 99 99 83 276
Email: support@schoolbusalert.gr

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι παρέχει τις υπηρεσίες της με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα που της κοινοποιούνται και εγγυάται ότι η επεξεργασία όλων των δεδομένων που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα εκτελείται με πλήρη προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ακρίβειας των πληροφοριών και με πλήρη ασφάλεια σχετικά με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τη σχετική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

2. Επεξεργασία

α) Συγκέντρωση
Η εφαρμογή SchoolBusAlert συλλέγει μόνο τα δεδομένα που υποβάλλει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (εκάστοτε σχολείο) και ο χρήστης ως έχων τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια του εκάστοτε μαθητή. Υπόχρεως να ελέγξει αν ο χρήστης έχει πράγματι τη γονική μέριμνα/επιμέλεια του μαθητή, προκειμένου να δοθεί στο χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλαδή το εκάστοτε σχολείο. Η M-STAT δεν φέρει καμία ευθύνη για παροχή πρόσβασης στην υπηρεσία σε άτομα που αποδεικνύεται ότι δεν είχαν τη γονική μέριμνα/επιμέλεια του μαθητή εφόσον το εκάστοτε σχολείο δήλωσε στην M-STAT ότι το εν λόγω άτομο έχει τη γονική μέριμνα/επιμέλεια του μαθητή. Η M-STAT δίνει πρόσβαση στο χρήστη μόνο εφόσον προηγουμένως παραλάβει κατάσταση από το εκάστοτε σχολείο όπου αναγράφονται οι έχοντες την γονική μέριμνα/επιμέλεια των μαθητών και ο νέος χρήστης περιλαμβάνεται στη σχετική κατάσταση.
Το SchoolBusAlert συγκεντρώνει τα εξής προσωπικά δεδομένα:
– Όνομα χρήστη της εφαρμογής
– Προσωπικό Κωδικό Εισόδου (Password) του χρήστη/μέλους
– Αριθμό κινητού τηλεφώνου του χρήστη/μέλους
– E-mail χρήστη/μέλους
– Ονομ/μο χρήστη/μέλους
– Ονομ/μο μαθητή
– Τοποθεσία σχολικού λεωφορείου που μεταφέρει τον μαθητή
– Τοποθεσία χρήστη/μέλους
Η Μ-STAT έχει ορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα για τη συλλογή των δεδομένων.
β) Χρήση
Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από την Εταιρεία χρησιμεύουν μόνο για την εκπλήρωση της υπηρεσίας που έχει αναλάβει η M-STAT. Βασικός σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων από το SchoolBusAlert είναι η ενημέρωση του έχοντος τη γονική μέριμνα για το σημείο όπου βρίσκεται κάθε στιγμή το σχολικό λεωφορείο που μεταφέρει το μαθητή προκειμένου να γνωρίζει και να μπορεί να υπολογίζει το χρόνο παραλαβής του.
γ) Τρόπος αποθήκευσης – ασφάλεια – διαγραφή
Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει να προστατεύονται από τυχαία και παράνομη εισβολή, τροποποίηση και καταστροφή καθώς και έναντι οιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 27001 και χρησιμοποιεί όλα τα προβλεπόμενα μέσα και συστήματα ασφαλείας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ιδιόκτητους εξυπηρετητές στο datacenter της Εταιρίας το οποίο λειτουργεί σε πιστοποιημένο με ISO 27001 πάροχο υπηρεσιών collocation στην Αττική. Όλα τα συστήματα της Εταιρείας προστατεύονται από firewall ενώ κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά των δεδομένων χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση (encryption).
Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στο SchoolBusAlert φυλάσσονται από την Εταιρεία για όσο χρόνο το εκάστοτε σχολείο δεν ενημερώνει την Εταιρεία για τη διαγραφή συγκεκριμένων χρηστών εκτός αν ο ίδιος ο χρήστης ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων.
Σε περίπτωση που η M-STAT προχωρήσει σε μεταβολή της πολιτικής απορρήτου με την οποία ο Πελάτης (σχολείο) ή ο χρήστης δεν συμφωνεί, ο Πελάτης ή/και ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της επεξεργασίας.
Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποστείλει στην M-STAT κατάσταση με ονόματα και ζητά να διαγραφούν, τότε η Εταιρεία θα διακόπτει την πρόσβαση στην υπηρεσία στους σχετικούς χρήστες ανεξαρτήτως εάν αυτοί θα επιθυμούσαν τη συνέχιση της υπηρεσίας.
δ) Κοινολόγηση – Δημοσιοποίηση
Η Εταιρεία δεν δημοσιοποιεί σε τρίτους τα δεδομένα που συγκεντρώνει το SchoolBusAlert. Ωστόσο, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, με τη νόμιμη διαδικασία, πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται από την Εταιρεία, η Εταιρεία θα παρέχει σχετική πρόσβαση. Η Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς επεξεργασίας άλλους εκτελούντες επεξεργασία (υπεργολάβους) εάν δεν λάβει πρώτα την γραπτή (ή ψηφιακή), σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεσμεύεται να συμβληθεί με τους υπεργολάβους με αυστηρούς όρους περί προστασίας των δεδομένων που θα διαβιβάσει. Όλο το προσωπικό της M-STAT δεσμεύεται από εχεμύθεια ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασης που συνδέει κάθε εργαζόμενο με την Εταιρεία.
Η Μ-STAT δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ.

3. Μέτρα ασφαλείας

Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Επίσης λαμβάνει όλα τα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή διαφύλαξη των δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά.

4. Cookies

Σχετικά με τα cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της Μ-STAT και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου SchoolBusAlert.gr, τη σωστή περιήγησή σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το SchoolBusAlertt.gr, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να το διορθώσουμε καθώς και για την βελτίωση της δομής και περιεχομένου του SchoolBusAlert.gr.
Τι πληροφορίες συλλέγουμε;
Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Απολύτως απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του SchoolBusAlert.gr. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε ορθά τις λειτουργίες του site.
Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του SchoolBusAlert.gr.

Cookies στόχευσης
Η ιστοσελίδα SchoolBusAlert.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς. Ωστόσο, η υπηρεσία Google Analytics ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για να σας προσφέρει διαφημίσεις κατά την περιήγησή σας σε άλλες ιστοσελίδες.

Μπορείτε επιπλέον να διαγράψετε τελείως τα cookies ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε:

• Chrome
• Safari
• Firefox
• Internet Explorer
5. Ερωτήματα, Αιτήματα, Παράπονα προς την Εταιρεία
Κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας και κάθε υποκείμενο δεδομένων, εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα. Επίσης, το υποκείμενο έχει δικαίωμα: α) να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των στοιχείων, β) να ζητήσει την αναστολή τήρησης, απόσυρση, απαγόρευση, διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων και να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για την τήρησή τους, γ) να ζητήσει και να μάθει τα μέσα προστασίας των δεδομένων του, καθώς και όλους αναλυτικά τους τρόπους επεξεργασίας αυτών από την Εταιρεία καθώς και να ζητήσει αντίγραφο των δεδομένων του που τηρεί η Εταιρεία δ) να παραπονεθεί και να ζητήσει αποζημίωση εφόσον αποδείξει ότι υπέστη ζημία από τήρηση ανακριβών, ψευδών, αναχρονιστικών και παράνομα συλλεγέντων στοιχείων. Επίσης διατηρεί πάντα το δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί το συντομότερο στα αιτήματα κάθε χρήστη/μέλους. Διάστημα μίας εβδομάδος θεωρείται εύλογο.
6. Τροποποίηση της πολιτικής προστασίας δεδομένων
Η Μ-STAT διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της υπηρεσίας SchoolBusAlert. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται σχετικά ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο χρήστης/μέλος ώστε να δώσει τη συναίνεσή του. Αν δεν συμφωνήσει τότε η Μ-STAT θα τον ενημερώσει ότι τα δεδομένα του θα διαγραφούν εντός ….. ωρών από τα συστήματα της Εταιρείας.
7. Τρόπος επικοινωνίας
Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την M-STAT με τους εξής τρόπους (τηλέφωνο, mail, etc.).
Εφόσον επιθυμείτε την αλλαγή ή διαγραφή στοιχείων, θα πρέπει να μας αποστείλετε εγγράφως ακριβώς τα στοιχεία που επιθυμείτε να τροποποιηθούν/διαγραφούν και σε περίπτωση απλώς μεταβολής τα νέα που θέλετε να προστεθούν. Μπορείτε, όμως, και να τροποποιήσετε ή διαγράψετε τα στοιχεία σας πατώντας εδώ.
8. Δικαιοδοσία
Το παρόν διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και τη χρήση της υπηρεσίας, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ορισμοί

1) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (ή Δεδομένα): κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).
2) «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
3) «Υποκείμενο δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Για τους σκοπούς του παρόντος υποκείμενα δεδομένων είναι οι χρήστες/μέλη και οι μαθητές.
4) «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς του παρόντος Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το εκάστοτε σχολείο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή.
5) «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. Για τους σκοπούς του παρόντος Εκτελών την επεξεργασία είναι η M-STAT.
6) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η συγκατάθεση μπορεί να δοθεί έγκυρα και ψηφιακώς κάνοντας για παράδειγμα κλικ σε κάποιο κουτάκι ή πατώντας σε ένα σύνδεσμο που γράφει «συμφωνώ».
7) «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση, δημοσιοποίηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβά¬στηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
8) «Σκοπός επεξεργασίας»: ο λόγος για τον οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει στην επεξεργασία.
9) «Αρχές»: Όλες οι δικαστικές και διοικητικές αρχές, ανεξάρτητες και μη, που βάσει της Κοινοτικής Νομοθεσίας αλλά και των νόμων της Ελλάδος έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία στοιχεία προσωπικών δεδομένων.
10) «Τρίτοι»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία, τον υπεργολάβο και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία ή του υπεργολάβου, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
11) «Εργαζόμενοι-Απασχολούμενοι-Προσωπικό»: Όλα τα φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με την Εταιρεία, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε παροχής υπηρεσιών, τα οποία αμείβονται από την Εταιρεία για παροχή εργασίας ή υπηρεσιών και όχι έργου.