Η ομάδα μας

Η εφαρμογή SchoolBus Alert σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Μ-STAT. Η εταιρία αναπτύσσει native mobile εφαρμογές, που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των πελατών, ικανοποιώντας τις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Η ομάδα της Μ-STAT αποτελείται έμπειρους product managers, mobile developers και marketing managers, που εξελίσσονται καθημερινά μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών. Συνδυάζοντας τα 17 χρόνια εμπειρίας της με την τεχνογνωσία της, η Μ-STAT εμπλουτίζει τη mobile επικοινωνία με πρωτοποριακές εφαρμογές και μετρήσιμες mobile marketing ενέργειες.

Με το SchoolBusAlert, θέσαμε ως στόχο να δημιουργήσουμε μία εύχρηστη εφαρμογή, που να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες των γονέων, των οδηγών σχολικών λεωφορείων και των διαχειριστών σχολείων, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των μαθητών και στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των γονέων.

Πιστεύουμε ότι το SchoolBus Alert  αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο στην οργάνωση του καθημερινού προγράμματος των γονέων, των οδηγών και των διαχειριστών σχολείων, καθώς προσφέρει πολλαπλές και ευέλικτες δυνατότητες, που διευκολύνουν σημαντικά τη σχολική μεταφορά των μαθητών.

mobile application

Mobile Applications

push notification

Push Notifications

 

M-STAT
User Experience & Design
Development
Mobile Strategy