Για τους διαχειριστές σχολείων

Με το SchoolBus Alert οι διαχειριστές σχολείων μπορούν να διαχειρίζονται τα δρομολόγια των σχολικών εύκολα και γρήγορα, μέσα από ένα εύχρηστο admin panel. Η εφαρμογή τους παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούν real time τις διαδρομές των σχολικών, καθώς και τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων.

Οι διαχειριστές σχολείων έχουν τη δυνατότητα να:

    • Επεξεργάζονται και να ανεβάζουν στο διαχειριστικό τα πλήρη στοιχεία των μαθητών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, κτλ)
    • Δημιουργούν και να επεξεργάζονται τις διαδρομές των σχολικών με βάση τις διευθύνσεις των μαθητών
    • Δημιουργούν λογαριασμούς χρηστών για τους οδηγούς και να τους ορίζουν τα αντίστοιχα σχολικά λεωφορεία και δρομολόγια
    • Καταχωρούν τις απουσίες των μαθητών
    • Παρακολουθούν real time τις διαδρομές των σχολικών