Τι δυνατότητες μου προσφέρει η εφαρμογή;

Το SchoolBus Alert σας παρέχει σημαντικά οφέλη, που διευκολύνουν την καθημερινή διαχείριση του προγράμματός σας και σας δίνουν τη δυνατότητα να: α) Δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε τβάσεις δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία των μαθητών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση) β) Δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε τις διαδρομές των σχολικών λεωφορείων με βάση τις διευθύνσεις των μαθητών Μπορείτε να