Όχι. Για να κάνετε χρήση της εφαρμογής, θα πρέπει και το ίδιο το σχολείο να τη χρησιμοποιεί, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει το app (ενημέρωση για το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται το σχολικό, λήψη ειδοποιήσεων ενημέρωσης, κτλ).