Το SchoolBus Alert σας παρέχει σημαντικές δυνατότητες, που διευκολύνουν την καθημερινή διαχείριση του προγράμματός σας, όπως :
α) Real time ενημέρωση για σε το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται το σχολικό πάνω στο χάρτη
β) Real time ενημέρωση για την ώρα άφιξης του σχολικού στη στάση
γ) Προβολή και διαχείριση του ιστορικού απουσιών του παιδιού σας
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις δυνατότητες που σας προσφέρει η εφαρμογή εδώ.