Για να στείλετε ειδοποιήσεις από το κινητό σας στους γονείς, πηγαίνετε στο μενού και επιλέγετε το SMS εικονίδιο. Μόλις το πατήσετε, σας δίνεται η δυνατότητα να στείλετε ειδοποίηση είτε σε όλους τους γονείς των μαθητών, είτε συγκεκριμένα στους γονείς, που τα παιδιά τους δεν έχουν αποβιβαστεί ακόμη από το σχολικό. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας και να γράψετε το κείμενο που επιθυμείτε (πχ.  λόγω βροχής θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση στην ώρα άφιξης του σχολικού).