Για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις που λαμβάνετε στο κινητό σας, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις και επιλέγετε το είδος ειδοποίησης: SMS ή Push Notifications. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ειδοποίηση που λαμβάνετε με βάση την ώρα (πχ 15’ προτού φτάσει το σχολικό στη στάση).