Θα καλέσετε το διαχειριστή του σχολείου για να σας δώσει νέο κωδικό.