Η ακριβής θέση του λεωφορείου πάνω στο χάρτη είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια του δρομολογίου μέχρι και την επιβίβαση / αποβίβαση των μαθητών.